Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Serveis

Sóllerecicla compta amb unes instal·lacions habilitades específicament per al correcte emmagatzematge de residus municipals,replika panerai especialment els perillosos i nocius per al medi ambient.


Si es fa un correcte i adequat tractament de molts dels residus que es generen a nivell municipal, es possible proporcionar-los una segona vida. Dels materials rebutjats es poden generar subproductes o es poden reutilitzar,replika patek philippe de forma que es possible obtenir materials que poden originar nous articles.

L'empresa pot proporcionar múltiples replicas relojes serveis, en funció replika rolexde la necessitat del client: des de la recollida del residu en qualsevol punt desitjat, fins l'aprovisionament de contenidors .

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"