Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Serveis

Sóllerecicla compta amb unes instal·lacions omega replica habilitades específicament per al correcte emmagatzematge de residus municipals, especialment els perillosos i nocius per al medi ambient.

 

Si es fa un correcte i adequat tractament de molts dels residus que es generen a nivell municipal, es possible proporcionar-los una segona vida. Dels materials rebutjats es poden generar subproductes o es poden reutilitzar, de forma que es possible obtenir materials que poden originar nous articles.

L'empresa pot proporcionar múltiples replicas relojes serveis, en funció de la necessitat del client: des de la recollida del residu en qualsevol punt desitjat, fins l'aprovisionament de contenidors.

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"