Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Servicios / Recuperació de metalls

Compra de metalls fèrrics i no fèrrics

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge.
replicas rolex
S'ofereix un servei  integral a mida en la recollida i gestió de tot tipus de residus metàl·lics (ferralla, coure, alumini, zinc, plom, acer inoxidable, bronze, llautó ...) podent fer la recepció a la mateixa planta o anar-los a buscar on calgui (depenent de les quantitats). Un cop s'hagin valorat els residus, es procedeix al pagament, que serà immediat, o en les condicions acordades per al cas en particular .

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge....

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"