Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Servicios / Recollida porta a porta

En cas de necessitar el replicas de reloj servei de recollida al seu domicili per a qualsevol dels residus que gestionam,replica watches els podem fer un pressupost ajustat a les característiques del material a traslladar i al seu valor  . replicas iwc

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"