Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Servicios / Contenidors

Un dipòsit per a cada necessitat

Sóllerecicla proporciona i lloga contenidors en funció de les necessitats del client i de la tipologia de residus que s’hagi de recollir. 

Contenidors per a residus perillosos i no perillosos:

  • Petits contenidors:  replicas relojes contenidors amb una capacitat de 240l o 360l
  • Bidons: depòsit de 60 o 120 litres de capacitat, ideal para residus líquids como dissolvents, vernissos, pintures o olis.
  • Contenidor de plàstic: depòsit de 1 metro cúbic de capacitat; indicat per a bateries per la seva resistència al àcid.
  • Saca: sac d’1 metro cúbic de capacitat ideal per a residus perillosos en general.
  • Contenidor 2 m3: depòsit de 2 metres cúbics, indicat per a tot tipus de residus.
  • Contenidor 5 m3: depòsti omega replica de 5 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus de demolició, construcció, ferralla i poda.
  • Contenidor 10 m3: depòsit de 10 metres cúbics de capacitat, ideal per a residus de demolició, construcció i ferralla.
  • Contenidor 15 m3: depòsit de 15 metros cúbics de capacitat, ideal per a residus voluminosos i ferralla.
  • replicas de relojes
Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"