Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Servicios / Deixalleria i reciclatge

Per un entorn més net i sense residus

Sóllerecicla compta amb unes instal·lacions habilitades específicament per al correcte emmagatzematge de residus municipals, especialment els perillosos i nocius per al medi ambient


Els residus es distribueixen en saques, contenidors i capses hermètiques apropiades i etiquetades i es transporten fins plantes de tractament, de triatge o emmagatzematge. Tots i cadascun dels residus recollits es destinen a plantes finals per al seu correcte tractament a través de gestors autoritzats de residus.

A la nau es distribueixen els relojes replicas diferents residus en funció de la seva tipologia respectant les necessitats i característiques de l’emmagatzematge en funció de la seva naturalesa .

rolex kopia replica Rolex uhren replica rolex kopior

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"