Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Servicios / Deixalleria i reciclatge

Per un entorn més net i sense residus

Sóllerecicla compta amb unes instal·lacions habilitades específicament per al correcte emmagatzematge de residus municipals, especialment els perillosos i nocius per al medi ambient


Els residus es distribueixen en saques, contenidors i capses hermètiques apropiades i etiquetades i es transporten fins plantes de tractament, de triatge o reloj hublot replica emmagatzematge. Tots i cadascun dels residus recollits es destinen a plantes finals per al seu correcte tractament a través de gestors autoritzats de residus.replicas relojes

 

A la nau es distribueixen els relojes replicas diferents residus en funció de la seva tipologia respectant les necessitats i característiques de l’emmagatzematge en funció de la seva naturalesa 

Our Swiss grade Rolex watches are made of 904L steel, that is more costly and complicated to produce because it’s very hard, but it’s worth it since it is more rust and corrosion-resistant than other steels, and hold the polish much better than the 316L steel. Buy your rolex replica here.

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"