Español Català

"Soller, corazon Sempre verd"

Avís Legal

Condicions Generals i Política de Privadesa

Mitjançant l'emplenament del present formulari l'usuari autoritza a Soller Recicla, SL a registrar les seves dades personals en un fitxer automatitzat amb l'únic objecte de rebre informació publicitària i promocional d'aquesta empresa. En qualsevol moment, Rolex Replica l'usuari té dret a accedir, rectificar o cancel·lar les seves dades, simplement, enviant una carta a l'adreça postal a Manuel Carrascaosa Garcia, 11 Polígon Són Angelats 07100 Sóller o un E-mail a info@sollerecicla.com, en el qual expressi la seva voluntat en tal sentit. Així mateix, Soller Recicla, SL es compromet per si mateixa a cancel·lar les dades recaptades dels usuaris en cas que desaparegui l'objecte pel qual va ser creat el fitxer on s'emmagatzemen aquestes dades.

Soller Recicla, SL li garanteix l'absoluta privadesa de les dades dels usuaris que es donin d'alta i assevera que aquestes dades no van a ser objecte de cessió, excepte prèvia autorització de l'afectat, a terceres societats o a terceres persones.

S'informa que els usuaris que es registrin formaran part d'un fitxer que el seu únic titular serà Soller Recicla, SL, les dades de la qual consten en l'Avís Legal de la pàgina www.sollerecicla.com i que no cal repetir en llaures a la brevetat. Aquest fitxer s'utilitzarà d'acord al contingut de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació concordant.

La no facilitació de les dades per la seva banda, no comporta una altra conseqüència que la no subscripció al present formulari, presumint-se que no està interessat a rebre informació publicitària i promocional de l'empresa. De totes maneres, preguem que si desitja informació puntual sobre promocions, pot obtenir-la sol·licitant-la a info@sollerecicla.com, els qui li remetran en el menor termini de temps la informació que sigui del seu interès.

La informació facilitada voluntàriament per l'usuari serà arxivada per Soller Recicla, SL i, en el cas que l'usuari no desitgi rebre aquest tipus d'informacions, vam pregar ens ho comuniqui mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça: info@sollerecicla.com

Accions ambientals
Contamos

Recuperació de metalls

Recollim i acceptem tot tipus de ferralla i metalls, incloent productes fèrrics i no fèrrics per al seu correcte reciclatge. S'ofereix...

Veure més
Soller recicla

Diseño: diptere.com

Sóller Recicla S.L. és gestor de residus com a operador a nivell estatal i és transportista de residus perillosos i no perillosos (NIMA 0700007259). Inscrit en el registre d'empreses amb risc d'amiant (RERA 07/00098).

Tots els drets reservats Sollérecicla 2013. Avis legal

  • Segueix facebook

"Soller,

corazon

Sempre verd"